Idealnie biała

Gładź pozostawia idealnie białą, gładką powierzchnię, co ogranicza ilość wymalowań. Nie żółknie pod wpływem światła.

Doskonale się szlifuje

Gładź łatwo się szlifuje i pozostawia idealnie gładką, białą i łatwą do pomalowania powierzchnię

Łatwo się nakłada

Gładź jest bardzo plastyczna i ma idealne parametry robocze zarówno podczas prac ręcznych jak i mechanicznych.

ZOBACZ FILMY i przekonaj się jakie to proste!

Gładź szpachlowa

OPIS PRODUKTU I DANE TECHNICZNE

Cekol C-45 Finisz

Zastosowanie: Do stosowania wyłącznie wewnątrz budynków, w pomieszczeniach suchych zarówno na podłożach mineralnych, takich jak: cegła, beton, tynk gipsowy, wysezonowany tynk cementowy, cementowo-wapienny, płyta gipsowo-kartonowa, jak również akrylowych powłokach malarskich charakteryzujących się odpowiednią przyczepnością do podłoża. W systemach suchej zabudowy służy, jako masa szpachlowa wykończeniowa. CEKOL C-45 Finisz jest szczególnie polecany do ostatecznego wyrównania i wygładzania powierzchni przed malowaniem.

Właściwości: CEKOL C-45 Finisz jest masą szpachlową na bazie najwyższej jakości białych surowców naturalnych, spoiw oraz środków modyfikujących. Służy do wygładzania i szpachlowania powierzchni przed malowaniem oraz do uzyskiwania powłok o charakterze dekoracyjnym. Łatwo się szlifuje i pozostawia idealnie gładką, białą i łatwą do pomalowania powierzchnię. Nie żółknie pod wpływem światła. Po wyschnięciu nadaje się do malowania wszystkimi rodzajami farb. CEKOL C-45 Finisz jest również szczególnie polecany do nakładania mechanicznego przy zastosowaniu odpowiednich agregatów i narzędzi.

Przygotowanie podłoża: Podłoże powinno być czyste, zwarte, wolne od zatłuszczeń. Farby olejne, klejowe oraz luźne ziarenka piasku należy usunąć. Podłoża silnie chłonące należy zagruntować emulsją gruntującą CEKOL DL-80.

Wykonanie: Zaprawę należy przygotować wsypując 1 kg proszku do ok. 0,4 l wody. Dokładnie wymieszać a następnie nakładać na przygotowane podłoże za pomocą gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. Z tak przygotowaną gładzią można pracować do 2 tygodni pod warunkiem przechowywania jej w szczelnie

Przechowywanie: Emulsję należy przechowywać w zaciemnionym pomieszczeniu (z dala od źródeł ciepła) chroniąc od przegrzania i mrozu).

Cekol DL-80

Zastosowanie: CEKOL DL-80 jest wodorozcieńczalną, bezrozpuszczalnikową, głęboko penetrującą emulsją służącą do gruntowania nasiąkliwych podłoży gipsowych, betonowych, ceglanych pod szpachlowanie, wyrównywanie zaprawami samopoziomującymi, przyklejanie płytek ceramicznych. Można stosować wewnątrz oraz na zewnątrz budynków. Emulsją CEKOL DL-80 można zabezpieczać powierzchnie tynków przed wpływem wilgoci i działaniem czynników atmosferycznych.

Właściwości: Emulsja CEKOL DL-80 jest nietoksyczna i niepalna. Nie zawiera rozpuszczalników organicznych. Wzmacnia podłoża, uszczelnia je, zwiększa przyczepność do podłoża szpachlówek, zapraw klejących i wylewek. Zapobiega szkodliwym reakcjom chemicznym między gipsem, a cementem. Przy wylewkach samopoziomujących zapobiega zbyt szybkiemu wchłanianiu wody przez podłoże, poprawiając rozpływność i ograniczając tworzenie się pęcherzyków. Przy tynkowaniu i szpachlowaniu CEKOL DL-80 poprawia równomierność wiązania nakładanych zapraw. Gruntowanie powierzchni tynku ułatwia malowanie. Po wyschnięciu, na podłożu powstaje przezroczysta, lekko błyszcząca, powłoka odporna na działanie wody i czynników alkalicznych, która nie hamuje wymiany pary wodnej i gazów z otoczeniem.

Przygotowanie podłoża: Podłoże musi być oczyszczone z luźnych kawałków, drobin, kurzu oraz elementów nienasiąkliwych takich jak farby olejne, akrylowe itp.. Nie może być zatłuszczone.

Wykonanie: Emulsja jest gotowa do użycia. Na przygotowane podłoże nanosić równomiernie pędzlem, wałkiem lub natryskiem.

Przechowywanie: Emulsję należy przechowywać w zaciemnionym pomieszczeniu (z dala od źródeł ciepła) chroniąc od przegrzania i mrozu).

Cekol C-45 Finisz

Dane techniczne

Spełnia wymagania

EN 15824

Tynki wewnętrzne na spoiwach organicznych

Temperatura stosowania i podłoża

+5ºC do +30ºC

Grubość warstwy

do 3 mm

Wydajność

ok.1,5 kg/m2/mm

Czas schnięcia

Uzależniony jest od grubości nałożonej warstwy i warunków otoczenia: ok. 6 godzin przy warstwie o grubości około 1mm (w temperaturze ok. 22ºC i wilgotności 30%)

Przyczepność do podłoża betonowego

≥ 1,1 N/mm2

Reakcja na ogień

F

Produkt posiada

Atest higieniczny

Cekol DL-80

Dane techniczne

Spełnia wymagania

PN-C-81906:2003

Temperatura stosowania i podłoża

+5°C do +25°C

Wydajność

1litr około 5÷15 m² (w zależności od stopnia nasiąkliwości podłoża może ulegać znacznym zmianom)

Czas schnięcia

od kilku do 24 godzin w zależności od temperatury i wilgotności

Posiada atest

Atest higieniczny

Zobacz też inne rozwiązania

Już wiesz jakie to proste. Szukaj nas w dobrych sklepach budowlanych!